Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty

Zaloguj
Szukaj

KBPN
Telefony Zaufania
Narkomania
801 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii >
Kampanie >
Aktualne kampanie >
Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania.

Anna Poleganow, 2013-10-29 09:10:51

Kampania jest odpowiedzią na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież, dostępnych bez recepty leków, w celach pozamedycznych. Łatwy dostęp do informacji poprzez Internet może w krótkim czasie doprowadzić do nasilenia się skali problemu.

Celem kampanii jest  zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka używania leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Kampania skierowana jest do rodziców młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli.

Kampania adresowana jest do rodziców oraz nauczycieli, przede wszystkim poprzez przygotowane publikacje. Pierwsza z nich to podręcznik dla rodziców „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”, natomiast druga jest to scenariusz zajęć z rodzicami dla nauczyciela „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”. Materiały te dostępne są w wersji elektronicznej w zakładce Materiały do pobrania

Kampania prowadzona jest pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w partnerstwie takich instytucji jak: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratoria Oświaty, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Urzędy Marszałkowskie.

W górę
Drukuj

Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
„Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
– kontynuacja”

© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii

Kontakt
Mapa serwisu
CINN
Newsletter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *